Æresmedlemmer

I henhold til §5.1 i Spanskrørets vedtekter kan styret utnevne LURinger og utenforstående personer til Æresmedlemmer dersom Styret finner at vedkommende har gjort seg fortjent til dette.

   • Anne Cathrine Strande Straube
   • Brage Sæth
   • Eirik Holteberg Vold
   • Øyvind Knapperholen
   • Ola Elfmark
   • Merete Hvattum
   • Simon Alexander Milne
   • Oskar Andreas Olsen
   • Vegard Tuset
   • Mathias Finanger Øverdal
 • Ole-Martin Kulild
 • Hans Kristian Strandli Vie
 • Jørgen Sunnvoll
 • Andrine Voldstad
 • Ida Jacobsen
 • Siri Eskeland
 • Magnus Tvilde
 • Espen Johnsen

Riddere av det gylne eplet

I henhold til §5.2 i Spanskrørets vedtekter kan styret på vegne av Spanskrørets Orden ta opp LURinger eller andre som har gjort en ekstraordinær innsats for Spanskrøret. Medlemmene i ordenen tituleres som Riddere av det gylne eplet.

   • Vegard Sjøvik 
   • Ola Elfmark
   • Øyvind Knapperholen