Realfagskjelleren

Realfagskjelleren, eller bare ”Kjellern” for kort, er en felles arrangementkomité mellom linjeforeningene; Spanskrøret, Delta, Volvox & Alkymisten og Online. Her består styret av like mange medlemmer fra hver linjeforening. Helt siden 2001 har Realfagskjelleren sørget for å skape et særdeles lavterskel sosialt tilbud, med særdeles høy grad av de velkjente fenomenene ”trivelig og koselig”. Tidligere har vi holdt til ved Hermann Krags vei 15 Moholt, men grunnet oppussing grunnet brannforskrifter så ble det grunn til å flytte til en annen grunn. For øyeblikket holder vi til i gamle Moholt Barnehage – Prestekragevegen 14, også dette på Moholt. Barnehagen er delt inn i 4 avdelinger der vi deler avdeling med Smørekoppen linjeforening. Når påsken nærmer seg gjør vi som Jesus og dukker opp igjen like nede i veien i Hermann Krags vei 10 der vi får vår egen kjeller igjen! Når holder vi åpent hører undertegnede at du skriker mens du leser følgende setning. Slapp av det kommer snart, og snart betyr nå. Hver fredag er det åpent. Er det ikke åpent fredager har jorden gått under og du har sannsynligvis andre ting å tenke på, som å loppe en Bayer fra St. Peter kanskje. I tillegg arrangeres det ting som Kråkelurøving (SKÅL!), Strikk & Drikk (MERE SKÅL!), FestFørBarneTV (SUPERSKÅL!) og andre ting som Halloween osv. Har du bursdag eller andre ønsker om å låne lokalet (gratis woo!) er det bare å ta kontakt med kjellerstyret, styret i Spanskrøret eller hvem som helst annen så kommer ordet frem!