Kontakt

Alle epostene ender med @spanskroret.no

Styret: styret @…
Rektor: rektor @…
Inspektør: inspektor @…
Kontorsjef: kontorsjef @…
Bibliotekar: bibliotekar @…
Personalansvarlig: personalansvarlig @…
Gymlærer: gymlarer @…
Vaktmester: vaktmester @…
Fagleder: fagleder @…
Faddersjef: faddersjef @…

 

ArrKom: arrkom @…
FagKom: fagkom @…
IdKom: idkom @…
Redaksjonen: redaksjonen @…
1.klasse 1.klasse @…
2.klasse 2.klasse @…
3.klasse 3.klasse @…
4.klasse 4.klasse @…
5.klasse 5.klasse @…

 

Adresse:  Kjemiblokk II, Sem Sælands vei 10, 7034 Trondheim