Klassetillitsvalgte

Kanskje har du noen spesielle saker angående studiet, klassesituasjonen, fellesfag osv? Eller kanskje du har  saker som er rettet mot faglærer eller klassen i sin helhet? Ikke nøl med å kontakte din klassetillitsvalgt. Du finner kontaktinformasjon under:

 

KLASSE NAVN E-POST
1. Klasse Kristine Larssen krlarss@stud.ntnu.no
2. Klasse Anne Margrethe Bosch annemabosch@gmail.com
3. Klasse Mia Engstrøm miae@stud.ntnu.no
4. Klasse Eirik Hjelvik eirik.hjelvis@hotmail.com