Idrettskomiteen har ansvaret for all idrettsaktivitet i Spanskrøret. Mikkel Langtangen Furuberg er idrettsansvarlig (gymlærer) i styret, og er leder av IdKom.
IdKom har ansvaret for Spanskrøret sitt fotballag, innebandylag, håndballag internserien i squash, og turer i skog og mark. IdKom jobber også med å få til kurs og eventer.
IdKom har det siste året arrangert én koietur i semesteret. IdKom eier også to lavoer som det er mulig å leie.
Leieprisen for disse er 500 kr stykke for en helg. Er dette ønskelig, er det bare å ta kontakt med gymlærer Mikkel!

Mikkel Furuberg

Mikkel Furuberg

Mikkel går 5. klasse matte og IT. Han er trener for Spanskrørets fotballag. I tillegg er han også med på innebandylaget.

Torje Furu

Torje Furu

Torje går 3. klasse matte og fysikk. Han er med på både fotballaget og innebandylaget.

Sandra Steen

Sandra Steen

Sandra går 2. klasse matte og biologi. Hun er med å arrangere turer og koietur for TURLUR.

Robert Balfour

Robert Balfour

Robert går 3. klasse matte og fysikk. Han er med på både innebandylaget og fotballaget, og er nåværende trener for innebandylaget.

Jørgen Sunnvoll

Jørgen Sunnvoll

Jørgen går 3. klasse matte og fysikk. Jørgen er på mange måter en joker som stiller på litt av hvert av alle IdKom’s tilbud. I tillegg er han er også med å arrangere koieturer.

Sven Øberg

Sven Øberg

Selv om Sven er en ex-LURing, er har så absolutt en ekte LURing i sjel og innstilling. Han er med på både fotballaget og turer med TURLUR.

Andreas Fjeldstad

Andreas Fjeldstad

Andreas går 5. klasse matte og fysikk. Andreas var med og startet innebandylaget til spanskrøret. Selv spiller han innebandy for førstelaget til NTNUI.