Supplementeringskomitéen

SKOM er Supplementeringskomitéen til Spanskrøret. Formålet til SKOM er å samle kompetanse og erfaring som LURinger sitter på. LURingene med verv i SKOM sitter gjerne på tidligere styreerfaring i Spanskrøret eller annen signifikant erfaring som LURinger kan dra nytte av. Dette er komitéen de andre komitéene i Spanskrøret kan stille spørsmål til og be om råd. Medlemmer taes opp løpende utover hele året. Spør styret om hvordan man blir med i komitéen ved nysgjerrighet.