Lektortillitsvalgte

Hvem er vi?

Vi er Ninni og David (Dave), og vi er tillitsvalgte for alle studenter på LUR.

 

Hvordan kan du kontakte oss?

Ninni: e-post: Ninnimu@stud.ntnu.no, facebook: Ninni Maria Unneberg

Dave: e-post: davidra@stud.ntnu.no, facebook: David Ramsvik, Tlf: 95272114

Om oss

David går 2.klasse, med spesialisering på IT og matte, og er spesielt interessert i å snakke. Hvor positivt dette er over lengre tid kan diskuteres (ifølge samboerne hans), men det kan være veldig bra når han snakker på vegne av LUR og studentenes interesser. For tiden arbeider han også med rusforbruk på IE, og sitter i mange forskjellige grupper og møter hvor han kan ta opp problemer vi opplever på studieprogrammet (litt vagt, men han kan gjøre mye).

Ninni går i 2. klasse (kjemi og matte) og sitter i studentrådet NV. Er det noe som helst du ønsker å ta opp – godt eller vondt – er det bare å ta kontakt. Ninni er ofte å finne på Spanskrørets kontor i NV-gangen der hun tilbringer de fleste av sine våkne timer!

Hva gjør vi?

Som tillitsvalgte deltar vi på møter i studentrådet (IE og NV) og studieprogramrådet for LUR. Vi deltar også i enkelte andre råd og utvalg som angår lektorstudentene. Hovedoppgaven vår er å være et bindeledd mellom studentene og institutt/fakultet. Vi skal representere deres saker og interesser og jobbe for et godt læringsmiljø på studiet.

En gang i semesteret arrangerer vi allmøter. Her kan du komme for å høre om saker vi jobber med, stille oss spørsmål, komme med innspill eller melde deg som kandidat til valg som av LTV. Vi har også møter med de klassetillitsvalgte på hvert trinn, så du kan også ta kontakt med disse med saker du har, så blir det tatt videre.

 

Eksempler på saker du kan ta kontakt med oss for:

  • Er du misfornøyd med praksis? Hvordan opplegget er, eller hvordan krav som stilles til deg? Si ifra, så kan vi ta dette opp med de som faktisk arrangerer dette!
  • Har du innspill til forbedret studieplan? Fag som burde flyttes opp/ned? Dette er superrelevant for oss å få høre, ettersom det arbeides med endringer i studieplanen!
  • Vil du rapportere avvik eller kritikk mot kvalitetssikringssystemet? Er det dårlig informasjon fra studieveiledere, eller står studieveiledere opp som ansvarlig for områder de ikke har kjennskap til? Informer oss og vi skal få en oppklaring fra fakultet/institutt!
  • Usikker på hvem du skal kontakte i diverse saker? Vi kan hjelpe deg videre.
  • Er du usikker på hvordan du skal gå fram på utveksling, eller har du hatt en ræva erfaring når du skulle dra? Kom med innspill til oss om hvordan vi kan bedre info!
  • Har du andre spørsmål og er ikke sikker på hvem du skal gå til? Kom til oss, vi er her for dere!

I tillegg kommer vi til å poste ca. 1 gang i måneden på facebookgruppen, for når vi er på Spanskrøret-kontoret. Vi kommer til å legge ut noen dager før, slik at folk vet at vi kommer, og det er mulig for folk som vil ta opp ethvert problem de kan ha der, eller bare ha en hyggelig samtale. Husk at det er veldig lav terskel for å ta kontakt, så bare å sende en mail/melding.