Hei, kjære besøkende! Vi er styret i Spanskrøret linjeforening. Totalt består styret av ni personer som til sammen sørger for å drifte linjeforeningen
på en god måte. Vi prøver hele tiden å gjøre vårt ytterste for at studentene på LUR skal trives. Vi er alle enige om at det sosiale er et av de viktigste aspektene
ved studentlivet, og er derfor veldig glade for å kunne gjøre en slik innsats for våre medlemmer!

Vegard Tuset

Vegard Tuset

Rektor

Vegard er styrets leder og har det overordnede ansvaret for linjeforeningen. Han passer blant annet på at ting blir gjort og at vi opprettholder et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentorganisasjoner.

Simon Alexander Milne

Simon Alexander Milne

Inspektør

Simon er nestleder for linjeforeningen, og har ansvaret for å representere linjeforeningen i de tilfellene Vegard ikke kan stille. Han er også Spanskrørets IT-sjef og ordner derfor blant annet med mail og hjemmesiden.

Per Haagensen

Per Haagensen

Kontorsjef

Per er økonomiansvarlig i Spanskrøret. Han har også ansvar for driften av kontoret vårt på Realfagsbygget. Dette innebærer blant annet å sørge for at kontorvakter er satt opp og at det alltid er kaffe på kontoret.

Ferdinand Tomek Marnburg

Ferdinand Tomek Marnburg

Bibliotekar

Ferdinand er Spanskrørets redaktør. Det vil si at han har det overordnede ansvaret for linjeforeningsavisen vår, Vitnemålet. Han skal da, sammen med redaksjonen, sørge for at denne blir gitt ut minst en gang i semesteret.

Karina Maria Vallejos

Karina Maria Vallejos

Personalansvarlig

Som personalansvarlig skal Karina sørge for økt samhold og sosialisering blant Spanskrørets medlemmer. Dette innebærer blant annet å arrangere store og små arrangementer som julebord, Åretur og filmkvelder.

Ole-Martin Kulild

Ole-Martin Kulild

Gymlærer

Ole-Martin er gymlærer i Spanskrøret, og har dermed det idrettslige ansvaret i linjeforeningen. Det vil si å sørge for drift av fotballaget og innebandylaget. Han har også det overordnede ansvaret for friluftsarrangementer, som koieturer.

Oskar Olsen

Oskar Olsen

Vaktmester

Oskar er kjellerkontakt i Spanskrøret. Det vil si at han at ansvaret for kontakten mellom Spanskrøret og Realfagskjelleren. Han har også hovedansvaret for Spanskrørets aktiviteter på kjelleren.

Ida Jacobsen

Ida Jacobsen

Fagleder

Som fagleder skal Ida sørge for at Spanskrørets medlemmer har muligheten til å ha en faglig utbytte utenfor det som blir undervist ved lektorutdanningen. Det innebærer blant annet å arrangere kurs og relevante foredrag.

Magnus Tvilde

Magnus Tvilde

Faddersjef

Magnus er faddersjef i Spanskrøret. Hans ansvar er da å arrangere fadderukene på best mulig måte, slik at alle nye 1. klassinger føler seg godt ivaretatt i Spanskrøret.