Hei, kjære besøkende! Vi er styret i Spanskrøret linjeforening. Totalt består styret av ni personer som til sammen sørger for å drifte linjeforeningen
på en god måte. Vi prøver hele tiden å gjøre vårt ytterste for at studentene på LUR skal trives. Vi er alle enige om at det sosiale er et av de viktigste aspektene
ved studentlivet, og er derfor veldig glade for å kunne gjøre en slik innsats for våre medlemmer!

Magnus Tvilde

Magnus Tvilde

Rektor

Magnus er styrets leder og har det overordnede ansvaret for linjeforeningen. Han passer blant annet på at ting blir gjort og at vi opprettholder et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentorganisasjoner.

Ida Christine Molvig Jacobsen

Ida Christine Molvig Jacobsen

Inspektør

Ida er nestleder for linjeforeningen, og har ansvaret for å representere linjeforeningen i de tilfellene Magnus ikke kan stille. Hun er også Spanskrørets IT-sjef og ordner derfor blant annet med mail og hjemmesiden.

Eirik Runshaug

Eirik Runshaug

Kontorsjef

Eirik er økonomiansvarlig i Spanskrøret. Han har også ansvar for driften av kontoret vårt på Realfagsbygget. Dette innebærer blant annet å sørge for at kontorvakter er satt opp og at det alltid er kaffe på kontoret.

Ferdinand Tomek Marnburg

Ferdinand Tomek Marnburg

Bibliotekar

Ferdinand er Spanskrørets redaktør. Det vil si at han har det overordnede ansvaret for linjeforeningsavisen vår, Vitnemålet. Han skal da, sammen med redaksjonen, sørge for at denne blir gitt ut minst en gang i semesteret.

Ina Rosenhaug Bjørset

Ina Rosenhaug Bjørset

Personalansvarlig

Som personalansvarlig skal Ina sørge for økt samhold og sosialisering blant Spanskrørets medlemmer. Dette innebærer blant annet å arrangere store og små arrangementer som julebord, Åretur og filmkvelder.

Ane Torgersen Selnes

Ane Torgersen Selnes

Gymlærer

Ane er gymlærer i Spanskrøret, og har dermed det idrettslige ansvaret i linjeforeningen. Det vil si å sørge for drift av fotballaget og innebandylaget. Hun har også det overordnede ansvaret for friluftsarrangementer, som koieturer.

Rolf Klokkerengen

Rolf Klokkerengen

Vaktmester

Rolf er kjellerkontakt i Spanskrøret. Det vil si at han at ansvaret for kontakten mellom Spanskrøret og Realfagskjelleren. Han har også hovedansvaret for Spanskrørets aktiviteter på kjelleren.

Anne Margrethe Bosch

Anne Margrethe Bosch

Fagleder

Som fagleder skal Anne sørge for at Spanskrørets medlemmer har muligheten til å ha en faglig utbytte utenfor det som blir undervist ved lektorutdanningen. Det innebærer blant annet å arrangere kurs og relevante foredrag.

Sigbjørn Lærum

Sigbjørn Lærum

Faddersjef

Sigbjørn er faddersjef i Spanskrøret. Hans ansvar er da å arrangere fadderukene på best mulig måte, slik at alle nye 1. klassinger føler seg godt ivaretatt i Spanskrøret.