Hei, kjære besøkende! Vi er styret i Spanskrøret linjeforening. Totalt består styret av ni personer som til sammen sørger for å drifte linjeforeningen
på en god måte. Vi prøver hele tiden å gjøre vårt ytterste for at studentene på LUR skal trives. Vi er alle enige om at det sosiale er et av de viktigste aspektene
ved studentlivet, og er derfor veldig glade for å kunne gjøre en slik innsats for våre medlemmer!

Ina Rosenhaug Bjørset

Ina Rosenhaug Bjørset

Rektor

Ina er styrets leder og har det overordnede ansvaret for linjeforeningen. Hun passer blant annet på at ting blir gjort og at vi opprettholder et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentorganisasjoner.

Kristine Larssen

Kristine Larssen

Inspektør

Kristine er nestleder for linjeforeningen, og har ansvaret for å representere linjeforeningen i de tilfellene Ina ikke kan stille. Hun er også Spanskrørets IT-sjef og ordner derfor blant annet med mail og hjemmesiden.

Silje Huse Skauge

Silje Huse Skauge

Personalansvarlig

Som personalansvarlig skal Silje sørge for økt samhold og sosialisering blant Spanskrørets medlemmer. Dette innebærer blant annet å arrangere store og små arrangementer som julebord, Åretur og immatrikuleringsball.

Morten Nygård

Morten Nygård

Bibliotekar

Morten er Spanskrørets redaktør. Det vil si at han har det overordnede ansvaret for linjeforeningsavisen vår, Vitnemålet. Han skal da, sammen med redaksjonen, sørge for at denne blir gitt ut minst en gang i semesteret.

Eirik Runshaug

Eirik Runshaug

Kontorsjef

Eirik er økonomiansvarlig i Spanskrøret. Han har også ansvar for driften av kontoret vårt på Realfagsbygget. Dette innebærer blant annet å sørge for at kontorvakter er satt opp og at det alltid er kaffe på kontoret.

Per Sebastian Alnes-Svae

Per Sebastian Alnes-Svae

Gymlærer

Per er gymlærer i Spanskrøret, og har dermed det idrettslige ansvaret i linjeforeningen. Det vil si å sørge for drift av spanskrørets sportsligheter. Han har også det overordnede ansvaret for friluftsarrangementer, som koieturer.

Maren Elgsaas Alnæs

Maren Elgsaas Alnæs

Vaktmester

Maren er kjellerkontakt i Spanskrøret. Det vil si at hun har ansvaret for kontakten mellom Spanskrøret og Realfagskjelleren. Hun har også hovedansvaret for Spanskrørets aktiviteter på kjelleren.

Tore-André Johan Øverby

Tore-André Johan Øverby

Fagleder

Som fagleder skal Tore-André sørge for at Spanskrørets medlemmer har muligheten til å ha en faglig utbytte utenfor det som blir undervist ved lektorutdanningen. Det innebærer blant annet å arrangere kurs og relevante foredrag.

Bjarte Møllerup Boge

Bjarte Møllerup Boge

Faddersjef

Bjarte er faddersjef i Spanskrøret. Hans ansvar er da å arrangere fadderukene på best mulig måte, slik at alle nye 1. klassinger føler seg godt ivaretatt i Spanskrøret.