Spanskymisten håndball

Spanskrøret har den siste tiden hatt et stadig voksende samarbeid med linjeforeningskollega og kontornabo Volvox&Alkymisten, som er linjeforeningen for kjemi, biologi, bioteknologi og årsstudium i kjemi og biologi. Dette samarbeidet har blant annet resultert i håndballag, nemlig Spanskymisten.

Spanskymisten så sitt lys høsten 2015, og hadde da et damelag påmeldt i bedriftsserien. Høsten 2016 ble også mange nok gutter bitt av håndballbasillen, og det ble påmeldt et herrelag i bedriftsserien. Spanskymisten har nå trening en gang uka og da trener både gutter og jenter sammen.

Leder for håndballaget er Jørgen Sørhaug.