Redaksjonen er en komité som har ansvar for å produseret Spanskrørets avis, Vitnemålet. Per Ivar Hoff er Spanskrørets bibliotekar og dermed Vitnemålets redaktør. Han har et overordnet ansvar for det redaksjonelle arbeidet og står ansvarlig for alt som blir trykket. Avisen blir vanligvis gitt ut to ganger i semesteret og har per dags dato et opplag på 120 aviser. Utgivelsen av Vitnemålet er et samlingspunkt for lektorstudentene på Gløshaugen, og hvert nummer blir feiret med kaffe og kaker i og utenfor kontoret til Spanskrøret.

Vitnemålet har en allsidig journalist i Reidun Persdatter Ødegaard. Hun mestrer både å skrive faglige og ikke fullt så faglige artikler. Hun trives også godt bak kamera.

Har du noen gang løst et kryssord i Vitnemålet har du benyttet deg av Ida Aksland Møllers ekspertise innen ordrutenes kunst. Ida er også en av dem som skriver artikler for Vitnemålet.

Hver gang det skjer noe på kjelleren er Ole Christian Sørensen på stedet som Vitnemålets ute- og innegående reporter. Han skriver også utenriksreportasjer, det vil si saker utenfor Spanskrørets sfære.

Rune Kleiven Rynning har helt siden Vitnemålets fødsel vært avisens selverklærte poet. Selv om han først og fremst foretrekker å si mye med få ord, behersker han også å skrive faglige artikler.

Når Vitnemålet trenger å intervjue en person, vendes våre blikk til Line Sofie Røren Eide. Hun fikser livlige intervju ved hjelp av sitt ekstroverte vesen. Line er også selvutnevnt kulturansvarlig.

Inderøys nest største sønn, Olaf Stuberg, er Martes mannlige ekvivalent i helsespalten. Som trønder er det også naturlig at Olaf skriver om saker som skjer lokalt på LUR.

Vitnemålets mor er Susanne Mehus og hun har engasjert seg mye i avisen. Der Rune er en poet er Susanne en potet som til redaktørens store fryd kan skrive om absolutt alt.

Sender du inn spørsmål angående helse og sex til Vitnemålet, er det Marte Hassel som besvarer de fra det kvinnelige perspektiv. Hun er også, sammen med Line og Birgitte, ansvarlig for sladder.

Gledes- og frustrasjonssprederen Lasse Tellevik er en person med en humoristisk tilnærmelse til livet. Dette gjenspeiler hans artikler, som gjerne er intervju og reportasjer om det som står Lasse nær.

Marte Jakobsen er tidligere bibliotekar i Spanskrøret og satt bak roret til Vitnemålet i 2014/2015. Hun har ansvar for å holde seg oppdatert på hva som skjer på Spanskrørets sosiale medier.

Birgitte Fisketjøn er i tillegg til redaksjonsmedlem faglig leder i Spanskrøret. Hun ønsker blant annet å skaffe noen alumni-reportasjer. Hun er også photoshopkyndig og er hjernen bak Vitnemålets logo.