Æresmedlemmer

I henhold til §8.1 har Hovedstyret anledning til å utnevne LURinger og utenforstående personer til Æresmedlemmer av Linjeforeningen Spanskrøret. Æresbevilgningen tildeles hen som har gjort seg særskilt bemerket for å fremme lektorstudentenes interesser.

   • Anne Cathrine Strande Straube
   • Brage Sæth
   • Eirik Holteberg Vold
   • Øyvind Knapperholen
   • Ola Elfmark
   • Merete Hvattum
   • Simon Alexander Milne
   • Oskar Andreas Olsen
   • Vegard Tuset
   • Mathias Finanger Øverdal
   • Ole-Martin Kulild
   • Hans Kristian Strandli Vie
   • Jørgen Sunnvoll
   • John Sølve Tyssedal
   • Andrine Voldstad
   • Ida Jacobsen
   • Siri Eskeland
   • Magnus Tvilde
   • Espen Johnsen
   • Rolf Klokkerengen
   • Ferdinand Tomek Marnburg
   • Eivind Sundfør
   • Frida Sogge Steineggmoen
   • Tore-André Johan Øverby
   • Eirin Haugsvær Monsen
   • Madeleine Lorås
   • Ina Rosenhaug Bjørset
   • Morten Nygård

Riddere av det gylne eplet

I henhold til §8.2 tar Spanskrørets Orden opp LURinger eller andre som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme foreningen og foreningens interesser. Hovedstyret kan på vegne av Spanskrørets Orden utføre dette mandatet. Ordenen kan ta opp medlemmer ved feiringen av jubileum, som avholdes hvert 5. år. Medlemmene i ordenen tituleres som Riddere av det gylne eplet.

   • Vegard Sjøvik 
   • Ola Elfmark
   • Øyvind Knapperholen