Æresmedlemmer

I henhold til §8.1 har Hovedstyret anledning til å utnevne LURinger og utenforstående personer til Æresmedlemmer av Linjeforeningen Spanskrøret. Æresbevilgningen tildeles hen som har gjort seg særskilt bemerket for å fremme lektorstudentenes interesser.

   • Anne Cathrine Strande Straube
   • Brage Sæth
   • Eirik Holteberg Vold
   • Øyvind Knapperholen
   • Ola Elfmark
   • Merete Hvattum
   • Simon Alexander Milne
   • Oskar Andreas Olsen
   • Vegard Tuset
   • Mathias Finanger Øverdal
 • Ole-Martin Kulild
 • Hans Kristian Strandli Vie
 • Jørgen Sunnvoll
 • Andrine Voldstad
 • Ida Jacobsen
 • Siri Eskeland
 • Magnus Tvilde
 • Espen Johnsen

Riddere av det gylne eplet

I henhold til §8.2 tar Spanskrørets Orden opp LURinger eller andre som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme foreningen og foreningens interesser. Hovedstyret kan på vegne av Spanskrørets Orden utføre dette mandatet. Ordenen kan ta opp medlemmer ved feiringen av jubileum, som avholdes hvert 5. år. Medlemmene i ordenen tituleres som Riddere av det gylne eplet.

   • Vegard Sjøvik 
   • Ola Elfmark
   • Øyvind Knapperholen