Betaling medlemskontingent

Takk for påmeldingen!

For at medlemskapet skal bli godkjent, må du betale medlemskontingent. Kontingenten er et engangsbeløp, og medlemskapet i Spanskrøret varer livet ut. Kontingenten betales til 0539 47 57227 og pålyder:

200 kr for 1. klasse

150 kr for 2. klasse

100 kr for 3. klasse

50 kr for 4. og 5. klasse

Merk betalingen med navn + klasse. Gjør det med en gang så glemmer du det ikke!

Sparebank 1     DNB     Gjensidige Bank