Forvaltningsutvalget for lektorutdanning

FUL er forkortelsen for Forvaltningsutvalget for lektorutdanning, og har som oppgave å kvalitetssikre lektorutdanningene ved NTNU, samt bistå i den tverrfaglige koordineringen av disse. FUL har myndighet til å vedta studieplaner, og dermed også opprettelse og nedleggelse av studieretninger, i tillegg til endre læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammene. For å lese mer om FUL kan du søke det opp på innsida. Nå for tiden jobber FUL med å prøve å løse problematikken rundt 5. semester. Studentrepresentant for lektorutdanning i realfag i 2022 er Ninni Maria Unneberg.

Hei, jeg heter Ninni Maria Unneberg og sitter som studentrepresentant fra Gløshaugen i FUL.
Der jobbes det med studiestrukturen og kvalitetssikring av lektorutdanningene. Aktuelle saker om dagen er:

1. Lektorstreng – skape mer samhold og lektoridentiet de første årene på studiet

2. Senke frafallsprosenten

3. Kvalitet i praksis – praksisutvalg og tilbakemeldingsgruppe

4. Redusere studiepoengskrav før praksis 4

5. Arbeidsbelastning i 5. og 8. semester

6. Økt kompetanse innenfor:
a) Bruk av digitale verktøy i undervisning
b) Naturfag som ikke er en del av egen fagkombinasjon

Bare å ta kontakt om du lurer på noe, møter problematikk i studieløpet, har forslag til forbedringer eller bare vil slå av en prat!
E-post: ninni.m.unneberg@ntnu.no

Du kan lese mer om FUL på NTNU´s sider HER.

Ninni Maria Unneberg