Forvaltningsutvalget for lektorutdanning

FUL er forkortelsen for Forvaltningsutvalget for lektorutdanning, og har som oppgave å kvalitetssikre lektorutdanningene ved NTNU, samt bistå i den tverrfaglige koordineringen av disse. FUL har myndighet til å vedta studieplaner, og dermed også opprettelse og nedleggelse av studieretninger, i tillegg til endre læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammene. For å lese mer om FUL kan du søke det opp på innsida. Nå for tiden jobber FUL med å prøve å løse problematikken rundt 5. semester. Studentrepresentant for lektorutdanning i realfag er pr. Høst 2021 Sander Elias Høyland. Du kan lese mer om FUL på NTNU´s sider HER.