Kontakt

Alle epostene ender med @spanskroret.no

Styret styret @…
Rektor rektor @…
Inspektør inspektor @…
Kontorsjef kontorsjef @…
Bibliotekar bibliotekar @…
Personalansvarlig personalansvarlig @…
Gymlærer gymlarer @…
Vaktmester vaktmester @…
Fagleder fagleder @…
Kontaktlærer faddersjef @…
IKT-ansvarlig iktansvarlig @…
Økonomiansvarlig okonomiansvarlig@…
ArrKom: arrkom @…
SKOM: skom @…

Adresse:  Kjemiblokk II, Sem Sælands vei 10, 7034 Trondheim