Klassetillitsvalgte

Kanskje har du noen spesielle saker angående studiet, klassesituasjonen, fellesfag osv? Eller kanskje du har  saker som er rettet mot faglærer eller klassen i sin helhet? Ikke nøl med å kontakte din klassetillitsvalgt. Du finner kontaktinformasjon under:

«på stud» i stedet for @stud.ntnu.no

«på gmail» i stedet for @gmail.com

«på hotmail» i stedet for @hotmail.com

KLASSE NAVN E-POST
1. Klasse Johannes Glasø Lyngaas Johangly «på stud»
2. Klasse Erle Reiten Almåsbakk erlereiten «på gmail»
3. Klasse Frida Tøgersen fridatog «på stud»
4. Klasse Kristine Larssen krlarss «på stud»
5. Klasse Anne Margrethe Bosch annemabosch «på gmail»