Lektortillitsvalgte

Hvem er vi?

Vi er Anette og Lea-Sofie, og vi er tillitsvalgte for alle studenter på LUR.

Anette Abrahamsen

Anette Abrahamsen

Hei, jeg heter Anette, går 1. klasse med fagkombinasjonen matte og IT. I året 2022 er jeg lektortillitsvalgt for IE-fakultetet (hvor institutt for matematiske fag og for informatikk tilhører). Jeg skal være en kontaktperson hvis det er noen problemer eller tilbakemeldinger til et emne som ikke referansegruppen får ordnet opp i, samt å viderebringe saker som påvirker og er viktige for oss lektorstudenter. Det er lav terskel for å ta kontakt, så bare å sende en mail eller melding hvis du har noe på hjerte.

Lea-Sofie Thomsen Lie

Lea-Sofie Thomsen Lie

Hei, jeg heter Lea og går 2.klasse kjemi og biologi. Jeg er lektortillitsvalgt for NV-fakultetet. Det vil si at jeg har ansvar for fagområdene kjemi, biologi og fysikk. Min oppgave er å gjøre studiedagen så bra som overhodet mulig for dere som går der. Om det er noe du ønsker å ta opp eller om du bare vil så av en prat er det veldig LAV terskel for å gjøre det! Tror jeg er ganske okay å prate med sånn utenom det faglige også

Send meg veldig gjerne en mail, melding på facebook eller ta kontakt med meg om du ser meg. Det er bare hyggelig!

Hvordan kan du kontakte oss?

Lea-Sofie: E-post: lslie@stud.ntnu.no, Facebook: Lea-Sofie Thomsen Lie

Anette: E-post: anettsae@stud.ntnu.no, Facebook: Anette Abrahamsen

Hver torsdag kl 10:30- 11:30 sitter vi på kontoret til Spanskrøret (Mazemap: 111). Her må du gjerne stikke innom enten om du vil ha en lengre prat, eller om du bare vil si hei eller ta en kaffe.

Hva gjør vi?

Som tillitsvalgte deltar vi på møter i studentrådet (IE og NV) og studieprogramrådet for LUR. Vi deltar også i enkelte andre råd og utvalg som angår lektorstudentene. Hovedoppgaven vår er å være et bindeledd mellom studentene og institutt/fakultet. Vi skal representere deres saker og interesser og jobbe for et godt læringsmiljø på studiet.

En gang i semesteret arrangerer vi allmøter. Her kan du komme for å høre om saker vi jobber med, stille oss spørsmål, komme med innspill eller melde deg som kandidat til valg som av LTV. Vi har også møter med de klassetillitsvalgte på hvert trinn, så du kan også ta kontakt med disse med saker du har, så blir det tatt videre.

Eksempler på saker du kan ta kontakt med oss for:

  • Er du misfornøyd med praksis? Hvordan opplegget er, eller hvordan krav som stilles til deg? Si ifra, så kan vi ta dette opp med de som faktisk arrangerer dette!
  • Har du innspill til forbedret studieplan? Fag som burde flyttes opp/ned? Dette er superrelevant for oss å få høre, ettersom det arbeides med endringer i studieplanen!
  • Vil du rapportere avvik eller kritikk mot kvalitetssikringssystemet? Er det dårlig informasjon fra studieveiledere, eller står studieveiledere opp som ansvarlig for områder de ikke har kjennskap til? Informer oss og vi skal få en oppklaring fra fakultet/institutt!
  • Usikker på hvem du skal kontakte i diverse saker? Vi kan hjelpe deg videre.
  • Er du usikker på hvordan du skal gå fram på utveksling, eller har du hatt en ræva erfaring når du skulle dra? Kom med innspill til oss om hvordan vi kan bedre info!
  • Har du andre spørsmål og er ikke sikker på hvem du skal gå til? Kom til oss, vi er her for dere!