Om oss

Spanskrøret er linjeforeningen for Lektorutdanning med master i realfag (LUR), som er et 5-årig masterstudium på NTNU Gløshaugen. Som linjeforening arrangerer vi aktiviteter for studentene på LUR, blant annet idrettsdager, quizer, fagdager, årlige fester, i tillegg til en fellestur i januar, der vi har en sosial langhelg hvor fest og vintersport står i sentrum. Vi sørger også for at de nye studentene som starter om høsten får en supersosial og hyggelig start på det nye studiet. De første ukene (Fadderuka) lager vi mye skøy og moro sammen. Fadderperioden avsluttes med en opptakstur til Studenterhytta, hvor de nye studentene blir fullverdige medlemmer av Spanskrøret. Vår jobb går med andre ord ut på å gjøre din tid som lektorstudent så minneverdig som mulig!

Om du vurderer å starte med en lærerutdanning, så kan vi garantere deg at du på LUR vil få en fantastisk studietid med masse morsomheter.

 Facebook Følg oss på Facebook!

RSS   Følg oss på Instagram!

Historie

Linjeforeningen Spanskrøret ble stiftet 24. september 2004 i kunnskapens høyborg.

Stiftelsesmøte fant sted på møterom 546 i Sentralbygg II. Under møtet ble det blant annet diskutert linjeforeningslogo, Styret ble valgt, og det ble enighet om at Styret skulle kontakte prodekanus ved IME-fakultetet, Kari Hag, for å be henne være Spanskrørets Høye Beskytter.

På møtet ble også linjeforeningens reglement vedtatt. Reglementet beskriver hvem som har rett til å være med i linjeforeningen og hva slags plikter linjeforeningen har ovenfor medlemmer.