Ønsker du å samarbeide med et av Norges fremste forskningsmiljøer? Her vil ansatte på Institutt for fysikk legge ut prosjekter for studenter fra alle årskull. Vil du utvikle dine egne idéer, eller bidra i et av de mange studentprosjektene på NTNU? Vi hjelper deg å ta steget!

Hva kan du jobbe med?

Forskningsassistent

Lurer du på hvordan man bruker avansert teori i nyskapende forskning? Ved å være forskningsassistent ved Institutt for fysikk vil du arbeide med vitenskapelig ansatte i deres forskningsprosjekter.

Forskningsprosjekter

Hvis du ønsker å prøve deg som forsker er dette perfekt for deg! Du får muligheten til å arbeide med ditt eget prosjekt. Prosjektene varierer mye, fra numerisk analyse til å reprodusere eksperimentelle forsøk.

Emneutvikler

Vil du bidra til å utvikle læringsressurser for kommende studentkull? Ønsker du å få mer kunnskap om god pedagogisk praksis og å videreutvikle undervisningen av fysikk?

Studentprosjekter

Brenner du inne med en idé du ønsker å realisere? Vil du samarbeide med andre studenter og anvende dine praktiske og analytiske ferdigheter? Her finner du tidligere prosjekter, nåværende prosjekter og eksterne prosjekter.

Mer informasjon, og mulighet til å søke finner du her.