Generalforsamling 2015

Det er snart på tide med ny generalforsamling!

Styret kallar med dette inn til generalforsamling torsdag 12. mars klokka 19.00.

Forslag til sakliste:
1. Åpning
– Val av ordstyrar, referent, tellekorps.
– Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Årsmelding
– Styret går gjennom aktiviteten det siste året
3. Rekneskap og budsjett
4. Val
5. Informasjon/kunngjeringar

Viss nokon ynskjer å ta opp andre saker, eller legge fram vedtektsendringar, må dei vere styret i hende innan 4. mars klokka 23.59.

Endeleg sakliste blir sendt ut innan 5. mars klokka 23.59.

Spørsmål, eventuelle andre saker og vedtektsendringar sendast til styret@spanskroret.no.

 

Flere innlegg