Æresmedlemmer

I henhold til §8.1 har Hovedstyret anledning til å utnevne LURinger og utenforstående personer til Æresmedlemmer av Linjeforeningen Spanskrøret.
Æresbevilgningen tildeles hen som har gjort seg særskilt bemerket for å fremme lektorstudentenes interesser.
 • Anne Cathrine Strande Straube
 • Brage Sæth
 • Eirik Holteberg Vold
 • Øyvind Knapperholen
 • Ola Elfmark
 • Merete Hvattum
 • Simon Alexander Milne
 • Oskar Olsen
 • Vegard Tuset
 • Mathias Finanger Øverdal
 • Ole-Martin Kulild
 • Hans Kristian Strandli Vie
 • Jørgen Sunnvoll
 • Andrine Voldstad
 • Ida Jacobsen
 • Siri Eskeland
 • Magnus Tvilde
 • Espen Johnsen
 • Rolf Klokkerengen
 • Ferdinand Tomek Marnburg
 • Eivind Sundfør
 • Frida Sogge Steimoeggen
 • Tore-André Johan Øverby
 • Eirin Haugsvær Monsen
 • Madeleine Lorås
 • Ina Rosenhaug Bjørset
 • Morten Nygård
 • Ninni Maria Unneberg
 • Bjarte Boge
 • Svein Ove Haugum Fagerheim
 • Kristine Larssen
 • Robin Terjesen
 • Aksel Kirknes
 • Amalie Munthe Vassbotn
 • Erle Reiten Almåsbakk
 • Jørgen Solbakken 
 • Nadia Kristin Holberg
 • Marius Irgens

Riddere av det gylne eplet

I henhold til §8.2 tar Spanskrørets Orden opp LURinger eller andre som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme foreningen og foreningens interesser. Hovedstyret kan på vegne av Spanskrørets Orden utføre dette mandatet. Ordenen kan ta opp medlemmer ved feiringen av jubileum, som avholdes hvert 5. år. Medlemmene i ordenen tituleres som Riddere av det gylne eplet.

 • Vegard Sjøvik 
 • Ola Elfmark
 • Øyvind Knapperholen
 • Ferdinand Tomek Marnburg
 • Morten Nygård