Spanskrøret

Spanskrøret er linjeforeningen for Lektorutdanning i realfag (LUR), som er et 5-årig masterstudium på NTNU. Som linjeforening arrangerer vi aktiviteter for studentene våre (LURinger),  som blant annet idrettsdager, quiz, og diverse fellesfester og -turer gjennom året. Vi sørger også for at de nye studentene som starter om høsten får en supersosial og hyggelig start på det nye studiet. De to første ukene, Fadderuka, sørger vi for at blir en kjempe bra start på studiet, med mye gøy!

Med andre ord, går vår jobb ut på å gjøre din tid som lektorstudent så minneverdig som mulig!

Spanskrøret som linjeforening ble stiftet 24. september 2004 i kunnskapens høyborg. Stiftelsesmøte fant sted på møterom 546 i Sentralbygg II. Under møtet ble det blant annet diskutert linjeforeningslogo, Styret ble valgt, og det ble enighet om at Styret skulle kontakte prodekanus ved IME-fakultetet, Kari Hag, for å be henne være Spanskrørets Høye Beskytter. På møtet ble også linjeforeningens reglement vedtatt. Reglementet beskriver hvem som har rett til å være med i linjeforeningen og hva slags plikter linjeforeningen har ovenfor medlemmer.

Følg oss på Facebook og Instagram for å få med deg det nyeste som skjer hos oss!

Mer om Spanskrøret: