Vedtekter

Vedtekter vedtatt på stiftelsesdagen 24. September 2004 i vitenskapens by Trondheim.
Revideres årlig på generalforsamling. 

Har du forslag til endringer i hvordan ting bør være i Spanskrøret? Delta på generalforsamling og stem frem eller kom med egne forslag! Du kan også sende inn anonymt til Forslagskassa.