Tillitsvalgte

Tillitsvalgte er personer valgt, som vi kan ha tillit til