Styret

Styret har det overordna ansvaret i Spanskrøret.

Totalt består styret av ti personer som til sammen sørger for å drifte linjeforeningen på en god måte. Vi prøver hele tiden å gjøre vårt ytterste for at studentene på LUR skal trives. Vi er alle enige om at det sosiale er et av de viktigste aspektene ved studentlivet, og er derfor veldig glade for å kunne gjøre en slik innsats for våre medlemmer!

Et nytt styre velges hvert år under generalforsamling. Dette er styret for 2023, valgt under genfors 2022!

Olav Magnus Knutsen - Rektor

Olav er styrets leder og har det overordnede ansvaret for linjeforeningen. Han passer blant annet på at ting blir gjort og at vi opprettholder et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentorganisasjoner.

Håkon Aaland- Inspektør

Håkon er nestleder for linjeforeningen, og har ansvaret for å representere linjeforeningen i de tilfellene Olav ikke kan stille.

Linnea Brekke Rennan - Økonomiansvarlig

Linnea er økonomiansvarlig i Spanskrøret. Det vil si at hun har ansvaret for Spanskrørets økonomi og prosessen med å søke om midler til linjeforeningen.

Herdis Eline Oftebro - Personalansvarlig

Som personalansvarlig skal Herdis sørge for økt samhold og sosialisering blant Spanskrørets medlemmer. Dette innebærer blant annet å arrangere store og små arrangementer som julebord, Åretur og immatrikuleringsball.

Hermann Wahlberg - Kontorsjef

Hermann er kontoransvarlig i Spanskrøret. Han har ansvar for driften av kontoret vårt på Realfagsbygget sammen med komiteen sin. Dette innebærer blant annet å sørge for at kontorvakter er satt opp og at det alltid er kaffe på kontoret.

Mariken Gjernes - Faddersjef

Mariken er Faddersjef i Spanskrøret. Hennes ansvar er da å planlegge fadderuka sammen med fadderkomiteen, og gi de nye LUR-studentene en best mulig introduksjon til studiet og studentlivet.

Rohan - Elevrådsleder

Rohan er elevrådsleder for førsteklasse i Spanskrøret Han er førsteklasses talerør i spanskrøret, og sørger for at all informasjon fra linjeforeningen og universitetet blir gitt til resten av klassen.

Auora Seville Jessen - Bibliotekar

Aurora er Spanskrørets redaktør. Det vil si at hun har det overordnede ansvaret for linjeforeningsavisen vår, Vitnemålet. Hun skal da, sammen med redaksjonen, sørge for at denne blir gitt ut minst en gang i semesteret.

Amalie Stensvold- Gymlærer

Amalie er gymlærer i Spanskrøret, og har dermed ansvaret for de ulike idretts- og friluftslivtilbudene i linjeforeningen. Det vil si å sørge for drift av Spanskrøret Idrett og sammen med komitéen opprettholde et tilbud av ulike idretter, aktiviteter og turer.

Emma Danevad - Fagleder

Som fagleder skal Emma sørge for at Spanskrørets medlemmer har muligheten til å ha en faglig utbytte utenfor det som blir undervist ved lektorutdanningen. Det innebærer blant annet å arrangere kurs og relevante foredrag.

Thea Toll Engebretsen - IT sjef

Thea er IKT-ansvarlig og er med det leder av webkomiteen. Sammen med komiteen har hun ansvar for alle IT-relaterte oppgaver i Spanskrøret.