Styret

Styret har det overordna ansvaret i Spanskrøret.

Totalt består styret av ti personer som til sammen sørger for å drifte linjeforeningen på en god måte. Vi prøver hele tiden å gjøre vårt ytterste for at studentene på LUR skal trives. Vi er alle enige om at det sosiale er et av de viktigste aspektene ved studentlivet, og er derfor veldig glade for å kunne gjøre en slik innsats for våre medlemmer!

Et nytt styret velges hvert år under generalforsamling. Dette styret for 2022, valgt under genfors 2021!

Erle Reiten Almåsbakk - Rektor

Erle er styrets leder og har det overordnede ansvaret for linjeforeningen. Hun passer blant annet på at ting blir gjort og at vi opprettholder et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentorganisasjoner.

Linnea Rennan - Økonomiansvarlig

Linnea er økonomiansvarlig i Spanskrøret. Det vil si at hun har ansvaret for Spanskrørets økonomi og prosessen med å søke om midler til linjeforeningen.

Andrea Tofte - Personalansvarlig

Som personalansvarlig skal Andrea sørge for økt samhold og sosialisering blant Spanskrørets medlemmer. Dette innebærer blant annet å arrangere store og små arrangementer som julebord, Åretur og immatrikuleringsball.

Jørgen Solbakken - Kontorsjef

Jørgen er kontoransvarlig i Spanskrøret. Han har ansvar for driften av kontoret vårt på Realfagsbygget sammen med komiteen sin. Dette innebærer blant annet å sørge for at kontorvakter er satt opp og at det alltid er kaffe på kontoret.

Heidi Rian - Faddersjef

Heidi er Faddersjef i Spanskrøret. Hennes ansvar er da å planlegge fadderuka sammen med fadderkomiteen, og gi de nye LUR-studentene en best mulig introduksjon til studiet og studentlivet.

Amalie Vassbotn - Inspektør

Amalie er nestleder for linjeforeningen, og har ansvaret for å representere linjeforeningen i de tilfellene Erle ikke kan stille.

Amalie Stensvold - Gymlærer

Amalie er gymlærer i Spanskrøret, og har dermed det idrettslige ansvaret i linjeforeningen. Det vil si å sørge for drift av spanskrørets sportsligheter. Hun har også det overordnede ansvaret for friluftsarrangementer, som koieturer.

Olav Knutsen - Bibliotekar

Olav er Spanskrørets redaktør. Det vil si at han har det overordnede ansvaret for linjeforeningsavisen vår, Vitnemålet. Han skal da, sammen med redaksjonen, sørge for at denne blir gitt ut minst en gang i semesteret.

Sina Birkeland - Fagleder

Som fagleder skal Sina sørge for at Spanskrørets medlemmer har muligheten til å ha en faglig utbytte utenfor det som blir undervist ved lektorutdanningen. Det innebærer blant annet å arrangere kurs og relevante foredrag.

Håkon Aaland - IT sjef

Håkon er IKT-ansvarlig og er med det leder av webkomiteen. Sammen med komiteen har han ansvar for alle IT-relaterte oppgaver i Spanskrøret.