Realfagskjelleren

Realfagskjelleren er en av mange studentbarer i kjellerne på Moholt Studentby, og deles av Online, Volvox&Alkymisten, Delta og Spanskrøret. Kjellerens addresse er Herman Krags Veg 12.

Spanskrørets medlemmer i Kjellerstyret har ansvar for Spanskrørets arrangementer på Realfagskjelleren. Joakim Vassbakk er Spanskrørets vaktmester (eller kjellerkontakt, som de andre linjeforeningene kaller det). Han har derfor det overordnede ansvaret for Spanskrørets arrangementer på Realfagskjelleren. I tillegg arrangeres Fredagsåpent hver fredag gjennom semesteret i samarbeid med resten av Kjellerstyret.

Er det noe du lurer på angående Realfagskjelleren, er det bare å kontakte Joakim eller noen av de andre i Kjellerstyret fra Spanskrøret på facebook eller mail: