Supplementeringskomiteen

SKOM er Supplementeringskomiteen til Spanskrøret. Formålet til SKOM er å samle kompetanse og erfaring som LURinger sitter på. LURingene med verv i SKOM sitter gjerne på tidligere styreerfaring i Spanskrøret eller annen signifikant erfaring som LURinger kan dra nytte av. Dette er komiteen de andre komiteene i Spanskrøret kan stille spørsmål til og be om råd.

Medlemmer taes opp løpende utover hele året. Send mail til skom@spanskroret.no for å søke SKOM. Søknaden skal inneholde:
– Relevant erfaring
– Motivasjonen for søknaden
– Fun fact
– Klasse på LUR

Medlemmer av SKOM:

Eirik Runshaug – 3. klasse, elsys
Ina Rosenhaug Bjørset – 5. klasse, matte og biologi
Silje Huse Skauge – 5. klasse, matte og biologi
Tore-André Johan Øverby – 5. klasse, matte og kjemi
Ferdinand Tomek Marnburg – Alumni, matte og fysikk
Jørgen Sunnvoll – 5. klasse, matte og fysikk
Solvor Sevland – 4. klasse, matte og fysikk
Bjarte Møllerup Boge – 5. klasse, matte og fysikk
Emma Ludvigsen – 3. klasse, biologi og kjemi
Morten Nygård – 5. klasse, Matte og fysikk
Kristine Larssen – 4. klasse, IT og matte

Ta kontakt med SKOM på skom@spanskroret.no