Årets styre                                                                      Foto: Maren Terese Forsbakk

Hei, kjære besøkende! Vi er styret i Spanskrøret linjeforening. Totalt består styret av ti personer som til sammen sørger for å drifte linjeforeningen på en god måte. Vi prøver hele tiden å gjøre vårt ytterste for at studentene på LUR skal trives. Vi er alle enige om at det sosiale er et av de viktigste aspektene ved studentlivet, og er derfor veldig glade for å kunne gjøre en slik innsats for våre medlemmer!

Ninni Maria Unneberg

Ninni Maria Unneberg

Rektor

Ninni er styrets leder og har det overordnede ansvaret for linjeforeningen. Hun passer blant annet på at ting blir gjort og at vi opprettholder et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentorganisasjoner.

Erle Reiten Almåsbakk

Erle Reiten Almåsbakk

Inspektør

Erle er nestleder for linjeforeningen, og har ansvaret for å representere linjeforeningen i de tilfellene Ninni ikke kan stille.

Sander Høyland

Sander Høyland

Økonomiansvarlig

Sander er økonomiansvarlig i Spanskrøret. Det vil si at han har ansvaret for Spanskrørets økonomi og prosessen med å søke om midler til linjeforeningen.

Svein Ove Haugum Fagerheim

Svein Ove Haugum Fagerheim

Gymlærer

Svein er gymlærer i Spanskrøret, og har dermed det idrettslige ansvaret i linjeforeningen. Det vil si å sørge for drift av spanskrørets sportsligheter. Han har også det overordnede ansvaret for friluftsarrangementer, som koieturer.

Amalie Vassbotn

Amalie Vassbotn

Personalansvarlig

Som personalansvarlig skal Amalie sørge for økt samhold og sosialisering blant Spanskrørets medlemmer. Dette innebærer blant annet å arrangere store og små arrangementer som julebord, Åretur og immatrikuleringsball.

Bendik Løvlie

Bendik Løvlie

Bibliotekar

Bendik er Spanskrørets redaktør. Det vil si at han har det overordnede ansvaret for linjeforeningsavisen vår, Vitnemålet. Han skal da, sammen med redaksjonen, sørge for at denne blir gitt ut minst en gang i semesteret.

David Ramsvik

David Ramsvik

IKT-ansvarlig

David er IKT-ansvarlig og er med det leder av webkomiteen. Sammen med komiteen har han ansvar for alle IT-relaterte oppgaver i Spanskrøret.

Thomas Eggen

Thomas Eggen

Fagleder

Som fagleder skal Thomas sørge for at Spanskrørets medlemmer har muligheten til å ha en faglig utbytte utenfor det som blir undervist ved lektorutdanningen. Det innebærer blant annet å arrangere kurs og relevante foredrag.

Sina Lerheim Birkeland

Sina Lerheim Birkeland

Faddersjef

Sina er Elevrådsleder i Spanskrøret. Hennes ansvar er da å være en kontaktperson for 1. klassinger, slik at de både får informasjonen de trenger, og får god mulighet til å bli med i linjeforeningen som en helhet.

Mats Kjenes

Mats Kjenes

Kontorsjef

Mats er økonomiansvarlig i Spanskrøret. Han har også ansvar for driften av kontoret vårt på Realfagsbygget. Dette innebærer blant annet å sørge for at kontorvakter er satt opp og at det alltid er kaffe på kontoret.