Foto: Maren Terese Forsbakk

Hei, kjære besøkende! Vi er styret i Spanskrøret linjeforening. Totalt består styret av ti personer som til sammen sørger for å drifte linjeforeningen på en god måte. Vi prøver hele tiden å gjøre vårt ytterste for at studentene på LUR skal trives. Vi er alle enige om at det sosiale er et av de viktigste aspektene ved studentlivet, og er derfor veldig glade for å kunne gjøre en slik innsats for våre medlemmer!

Morten Nygård

Morten Nygård

Rektor

Morten er styrets leder og har det overordnede ansvaret for linjeforeningen. Han passer blant annet på at ting blir gjort og at vi opprettholder et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentorganisasjoner.

Ninni Maria Unneberg

Ninni Maria Unneberg

Inspektør

Ninni er nestleder for linjeforeningen, og har ansvaret for å representere linjeforeningen i de tilfellene Morten ikke kan stille.

Eirin Johansen Sørdal

Eirin Johansen Sørdal

Kontorsjef

Eirin er økonomiansvarlig i Spanskrøret. Hun har også ansvar for driften av kontoret vårt på Realfagsbygget. Dette innebærer blant annet å sørge for at kontorvakter er satt opp og at det alltid er kaffe på kontoret.

Svein Ove Haugum Fagerheim

Svein Ove Haugum Fagerheim

Gymlærer

Svein er gymlærer i Spanskrøret, og har dermed det idrettslige ansvaret i linjeforeningen. Det vil si å sørge for drift av spanskrørets sportsligheter. Han har også det overordnede ansvaret for friluftsarrangementer, som koieturer.

Emma Christin Ludvigsen

Emma Christin Ludvigsen

Personalansvarlig

Som personalansvarlig skal Emma sørge for økt samhold og sosialisering blant Spanskrørets medlemmer. Dette innebærer blant annet å arrangere store og små arrangementer som julebord, Åretur og immatrikuleringsball.

Elida Kristine Engeseth

Elida Kristine Engeseth

Bibliotekar

Elida er Spanskrørets redaktør. Det vil si at hun har det overordnede ansvaret for linjeforeningsavisen vår, Vitnemålet. Hun skal da, sammen med redaksjonen, sørge for at denne blir gitt ut minst en gang i semesteret.

Kristine Larssen

Kristine Larssen

IKT-ansvarlig

Kristine er IKT-ansvarlig og er med det leder av webkomiteen. Sammen med komiteen har hun ansvar for alle IT-relaterte oppgaver i Spanskrøret.

Emil Røberg

Emil Røberg

Fagleder

Som fagleder skal Emil sørge for at Spanskrørets medlemmer har muligheten til å ha en faglig utbytte utenfor det som blir undervist ved lektorutdanningen. Det innebærer blant annet å arrangere kurs og relevante foredrag.

Frida Tøgersen

Frida Tøgersen

Faddersjef

Frida er faddersjef i Spanskrøret. Hennes ansvar er da å arrangere fadderukene på best mulig måte, slik at alle nye 1. klassinger føler seg godt ivaretatt i Spanskrøret.

Ole Hermann Bakka

Ole Hermann Bakka

Vaktmester

Ole er kjellerkontakt i Spanskrøret. Det vil si at han har ansvaret for kontakten mellom Spanskrøret og Realfagskjelleren. Han har også hovedansvaret for Spanskrørets aktiviteter på kjelleren.