Supplementerings-
komiteen

SKOM er Supplementeringskomiteen til Spanskrøret.

Formålet til SKOM er å samle kompetanse og erfaring som LURinger sitter på. LURingene med verv i SKOM sitter gjerne på tidligere styreerfaring i Spanskrøret eller annen signifikant erfaring som LURinger kan dra nytte av. Dette er komiteen de andre komiteene i Spanskrøret kan stille spørsmål til og be om råd.

Medlemmer taes opp løpende utover hele året. Send mail til skom@spanskroret.no for å søke SKOM. Søknaden skal inneholde:
– Relevant erfaring
– Motivasjonen for søknaden
– Fun fact
– Klasse på LUR

SKOM-medlemmer

Ferdinand Tomek Marnburg
Amalie Munthe Vassbotn
Erle Reiten Almåsbakk
Sander Elias Høyland
Jørgen Solbakken
Emma Ludvigsen

Jørgen Sunnvoll
Kristine Larssen
Morten Nygård
Frida Tøgersen
Solvor Sevland
Mats Kjenes