IT

Her ligger kompendier/sammendrag /øveark for ulike IT-emner
Algoritmer og datastrukturer
Kompendium
– Algoritmematrisa
 
 
Informasjonssystemer
Kompendium
 
Programvaresikkerhet

– Oversikt

 

Kommunikasjon og tjenester

– Kompendium

Menneske-maskin interaksjon
Kompendium
 
Introduksjon til kunstig intelligens
Kompendium
 
Datamodellering og datasystemer

– Kompendium

Operativsystemer

– Kompendium