Tur og idrett

Les mer om Spanskrørets ulike idrettstibud, og hvordan du kan bli med!

Bli med i Spanskrøret idrett sin Facebook!

Volleyball

Spanskrøret Volleyball er i en oppstartsfase hvor vi per dags dato har fått startet med organiserte volleyball-treninger en gang i uka. Etter hvert er planen å danne et lag og å delta i bedriftsserien eller en serie på tvers av linjeforeninger. I tillegg arrangerer vi volleyballturneringer både innad i linjeforeningen, men også i samarbeid med andre linjeforeninger. Spanskrøret har også egne volleyballer til utlån som vi oppfordrer folk til å låne!

Treningene er lavterskel og for å ha det gøy sammen med andre LURinger! Alle som vil kan bli med! Det er trening én gang i uka på Dagskolen på Lade, onsdager fra 21-22. 

Bli med i facebook gruppa «Spanskrøret Volleyball» for å få med deg påmelding til trening, og bli med å ha det gøy på treninger med oss!