Tur og idrett

Les mer om Spanskrørets ulike idrettstibud, og hvordan du kan bli med!

Bli med i Spanskrøret idrett sin Facebook!

Spanskrøret Innebandy

Spanskrøret Innebandy ble startet i 2014 og var et lavterskel tilbud for alle LURinger som ville prøve innebandy. I løpet av pandemien ble det vanskelig å opprettholde laget, og i dag har vi et samarbeid med SALT (linjeforeningen for grunnskolelærer-utdanning) for de som ønsker å spille innebandy! Kanskje kan vi få vårt eget lag tilbake på banen igjen etter hvert også? Mer informasjon på Facebook