Matte

Her ligger kompendier/sammendrag /øveark for ulike matteemner
Statistikk – ST1101
– Pensumbok
– Formelhefte